Kvalitetsutvikling og samarbeid

Denne mappen er grunnlag for min søknad om å bli merittert underviser på Universitetet i Sørøst-Norge. Jeg presenterer arbeidet mitt i de fire hovedområdene studielivskvalitet, undervisnings- og veiledningskvalitet, studiekvalitet og utdanningskvalitet.

Dette er dokumentasjon på:

  • min egen utvikling som lærer over tid
  • en utforskende og vitenskapelig tilnærming til læring og undervisning
  • bidrag til å etablere og utvikle faglig fellesskap knyttet til kvalitet og læring

Mappen består av åtte klikkbare hovedsider. De fem første har også klikkbare undersider. Du finner mer informasjon om mappens oppbygging her.

Vedlegg 1-10 er faglig dokumentasjon, vedlegg 11 er uttalelser/attester og vedlegg 12 er min CV.

Hilde Larsen Damsgaard
USN, februar 2020