Kvalitetsutvikling og samarbeid

Denne mappen er grunnlag for min søknad om å bli merittert underviser på Universitetet i Sørøst-Norge. Jeg presenterer arbeidet mitt i de fire hovedområdene studielivskvalitet, undervisnings- og veiledningskvalitet, studiekvalitet og utdanningskvalitet.

Dette er dokumentasjon på:

  • min egen utvikling som lærer over tid
  • en utforskende og vitenskapelig tilnærming til læring og undervisning
  • bidrag til å etablere og utvikle faglig fellesskap knyttet til kvalitet og læring

Mappen består av åtte klikkbare hovedsider. De fem første har også klikkbare undersider. Du finner mer informasjon om mappens oppbygging her.

Vedlegg 1-10 er faglig dokumentasjon, vedlegg 11 er uttalelser/attester og vedlegg 12 er min CV.

Hilde Larsen Damsgaard
USN, februar 2020

Merknad september 2020:
Når jeg nå gjør mappen tilgjengelig for interesserte lesere, har jeg fjernet lenker til noen av vedleggene. Det er snakk om arbeider som er i prosess og attester/beskrivelser som også er av mer personlig karakter.