Skriveøvelse 1- Pastisj

For å lese min pastisj over Halvorsens Livet og korleis leve det, seTekstualitet